euroawk
the great outdoors

Technické oddelenie

 

Pavol Čery
Technický riaditeľ
mobil:  0911 963 743
tel.: (00421 2) 591 049 45
e-mail: cery@euroawk.sk

Slávko Šanta
Referent technického odd. Bratislava
mobil:  0903 453 363
tel.: (00421 2) 591 049 21
e-mail: santa@euroawk.sk

Martina Majerová
Referent technického odd. Bratislava
mobil: 0903 453 633
tel.: (00421 2) 591 049 16
e-mail: majerova@euroawk.sk

Lýdia Osudská
Referent technického odd. - office
tel.: (00421 2) 591 049 10
e-mail: osudska@euroawk.sk

Ladislav Harich
Referent technického odd. pre stredné Slovensko
mobil: 0903 453 756
e-mail: harich@euroawk.sk

Martin Valušek
Referent technického odd. pre západné a stredné Slovensko
mobil: 0903 453 532
tel.: (00421 2) 591 049 15
e-mail: valusek@euroawk.sk

Ervin Halász
Referent technického odd. pre východné Slovensko
Moldavská 8
040 11 Košice
mobil: 0903 733 695
e-mail: halasz@euroawk.sk

Branislav Močko
Referent technického odd. pre stredné Slovensko
Strážská cesta 8700/6
960 01 Zvolen
mobil: 0911 525 472
e-mail: mocko@euroawk.sk

Lucia Petráková
Referent technického odd. pre južné Slovensko
mobil: 0905 128 566
e-mail: petrakova@euroawk.sk