euroawk
the great outdoors

Právne a personálne oddelenie

Mgr. Barbara Puobišová
Riaditeľka právneho a personálneho odd.
mobil: 0911 118 363
tel.: (00421 2) 591 049 14
e-mail: puobisova@euroawk.sk

 

Lenka Göndörová
Referentka na právnom a personálnom odd.
mobil: 0902 370 599
e-mail: gondorova@euroawk.sk