euroawk
the great outdoors

Oddelenie akvizícií

Ladislav Harich
Zástupca pre východné a stredné Slovensko
mobil: 0903 453 756
e-mail: harich@euroawk.sk

Martin Valušek
Zástupca pre západné a stredné Slovensko
mobil: 0903 453 532
e-mail: valusek@euroawk.sk