euroawk
the great outdoors

12 tipov: Efektívna out of home kampaň

 

1. Ste viditeľní 24 hodín denne

Najväčšou výhodou out of home reklamy je viditeľnosť 24 hodín denne a tiež, že reklamné plochy sú prakticky súčasťou mesta a krajiny. Pred realizáciou kampane však zvážte vhodnosť tohto reklamného média k dosiahnutiu cieľa. 

 

2. Zvoľte vhodné formáty plôch

Vhodne zvolený formát vonkajšej reklamnej plochy môže produktu alebo značke priniesť hodnovernosť v očiach verejnosti a potenciálnych klientov. Inak pôsobí presklený a podsvietený citylight ako nálepky na verejnom osvetlení alebo neesteticky vyzerajúce plachty na plotoch.

 

3. Zacieľte

Vonkajšia reklama umožňuje zamerať sa pri plánovaní kampane na tú časť populácie, ktorá je pre vás dôležitá. Nie vždy je nutné osloviť každého. Zamerajte sa preto na miesta pohybu vašich cieľových skupín a prispôsobte tomu aj reklamné posolstvo. Otvárate predajňu alebo reštauráciu? Využite pre out of home kampaň citylighty v centre mesta a billboardy na príjazdových cestách do mesta.

 

4. Etika a estetika sú namieste

Dôkladne vyberajte slová. Text by mal dbať na jazykovú čistotu, mal by byť čestný a pravdivý. Vyvarujte sa zbytočných imperatívov či arogancie. Pri výbere obrázkov stavte radšej na originalitu a nie na klišé a vulgárnosť.

 

5. Menej je viac

Hlavným cieľom out of home kampane nie je informovať o detailoch produktu, pretože ľudia vnímajú váš reklamný odkaz len niekoľko sekúnd. Podstatou je vytvoriť dlhodobé povedomie o produkte alebo značke. Značke a produktu venujte preto čo najväčšiu plochu tak, aby boli centrom pozornosti. Reklamné posolstvo vytvorte priamo pre vonkajšiu reklamu. Rozhodne neprerábajte inzerát určený pre printové médiá do formátu objednanej out of home plochy. Výnimku z tohto pravidla tvoria citylighty na zastávkach MHD, kde majú ľudia dostatok času na to, aby si prečítali aj podrobnejšie informácie o produktoch.

 

6. Buďte struční

Najúčinnejšie sú stručné, jasné a jednoduché reklamné posolstvá. Príliš veľa textov alebo grafiky môže odvrátiť pozornosť od hlavnej myšlienky. Najlepšie vizuály pre out of home boli vždy veľmi jednoduché, zväčša to bola jedna brilantná myšlienka. Inšpirujte sa úspešnými kampaňami zo sveta, napríklad na stránkach Ads of the world alebo Cannes Lions.

 

7. Nebojte sa farieb

Využívajte kontrastné farby, pretože priťahujú pozornosť. Rovnako aj čitateľnosť textu závisí od farebného kontrastu.

 

8. Urobte si „cigaretový test“

Tzv. „cigaretový test“ vám pomôže zistiť, či máte vhodný vizuál pre billboard. Vytlačte si vizuál plagátu vo veľkosti krabičky od cigariet a pozrite sa na neho zo vzdialenosti asi jedného metra.

 

9. Je billboard po pravej strane cesty vždy ten najlepší?

Medzi zadávateľmi reklamy je zaužívané pri výbere plôch uprednostňovať plochy po pravej strane cesty. Výsledky pilotného testovania na poli neuromarketingu však zatiaľ preukázali, že texty a obrázky si lepšie zapamätáme pokiaľ budú v našom ľavom zornom poli a logá a tváre naopak ak budú v  pravom zornom poli. Je to dané efektívnym rozdeľovaním úloh v našom mozgu medzi ľavú a pravú hemisféru, pričom ľavá hemisféra primárne spracováva rutiny (texty, obrázky produktov) a pravá hemisféra zasa komplexné podnety (ľudské tváre, logá).

 

10. Odlíšte sa od konkurencie

Urobte si prieskum konkurencie. Nevhodne zvolený vizuál alebo reklamné posolstvo zväčša najviac pomôže práve vašej konkurencii.

 

11. Buďte kreatívni

Využitie neštandardných riešení je vždy veľmi efektná a pôsobivá forma out of home reklamy. Nielen že upúta pozornosť okoloidúcich, ale často prináša aj spontánnu pozornosť médií.

 

12. Urobte plochu interaktívnou

Vďaka súčasným technológiám, ktoré takmer každý z nás denne využíva, sa out of home stáva interaktívnym médiom. Billboard alebo citylight už nemusí byť len plocha. Nebojte sa využiť QR kódy, hrajte sa s augmented reality, zapojte bluetooth, kamery alebo fotobunky - avšak dôkladne zvážte výber konkrétnych plôch. Na billboarde umiestnenom na hlavnom cestnom ťahu bude váš QR kód zbytočný. Citylighty na zastávkach MHD by boli v takom prípade vhodnejšie.