euroawk
the great outdoors

TopTronic

TopTronic

Formát TopTronic spája klasický billboard s LED nadstavbou. LED nadstavba s pohyblivým textom tak ponúka možnosť dopĺňať reklamné posolstvo nad rámec klasického billboardu podľa aktuálnych potrieb klienta. Umožňuje zvýrazniť aktuálne prebiehajúce zľavy alebo nový produkt. Navyše reklamné posolstvo billboardu je takto viditeľné aj po zotmení. Sieť TopTronic tvoria billboardy v miestach predaja a top lokalitách v mestách na Slovensku a v Čechách.

Spoločnosť AWK priniesla TopTronic najskôr na nemecký trh.

Pred spustením kampane si stačí vybrať billboardy s nadstavbou TopTronic a vymyslieť textový spot. Ku kampani vám takto môžeme priradiť aj viacero rotujúcich textov alebo texty počas kampane obmieňať – napríklad dopoludnia vysielať textový spot 1, popoludní a večer spot 2 alebo obmedziť textové spoty na konkrétne dni v týždni.

Možnosť nastavenia textových spotov podľa vašich predstáv

- Výber obdobia (celý mesiac, konkrétny deň, konkrétny týždeň)

- Výber času (24 hod alebo konkrétne hodiny)

- Opakovanie spotu (celé obdobie, konkrétne dni v týždni)

- Písmo

  • Veľké a tučné
  • Veľké a normálne
  • Veľké a duté
  • Stredné a štíhle
  • Malé
  • Malé a tučné
  • Širšie a inverzné písmo

- Nastavenie pauzy medzi textami v sekundách

- Nastavenie rýchlosti pohybu

- Nastavenie príchodu textu (bežiaci text zľava, rolovanie zdola, zhora, od stredu, text po písmenách)